Rozwiązania

Rozwiązania

Rozwiązania klasy CPM

Rozwiązania klasy Corporate Performance Management (CPM) obejmują szeroki zakres procesów, narzędzi i strategii służących monitorowaniu, zarządzaniu i doskonaleniu wydajności korporacyjnej. Oto, jak te rozwiązania odnoszą się do określonych pojęć:

 • Konsolidacja statutowa

  • Pozyskiwanie i weryfikacja danych
  • Eliminacja transakcji wewnętrznych
  • Skonsolidowane raporty
  Więcej
 • ESG

  • Informacje o podmiotach powiązanych
  • Tematyczne bazy danych grupy
  • Obsługa interesariuszy grupy
  Więcej
 • Planowanie finansowe i konsolidacja menadżerska

  Więcej

Raportowanie giełdowe

W dzisiejszym biznesowym środowisku raportowanie giełdowe nabiera kluczowego znaczenia, zwłaszcza w kontekście rosnącego zainteresowania ESG oraz związanych z nimi podmiotów. W odpowiedzi na te oczekiwania, przedsiębiorstwa koncentrują się na zarządzaniu danymi i standaryzacji procesów raportowania zgodnie z normami, takimi jak ESEF. Narzędzia takie jak szablony raportowania oraz uproszczone struktury dokumentów są niezbędne dla efektywnego i transparentnego raportowania finansowego.

 • Konsolidacja statutowa

  • Pozyskiwanie i weryfikacja danych
  • Eliminacja transakcji wewnętrznych
  • Skonsolidowane raporty
  Więcej
 • Raportowanie wg ESEF

  • Wygodne szablony raportowania
  • Pełna standaryzacja zgodna z ESEF
  • Uproszczona struktura dokumentów
  Więcej
 • ESG

  • Informacje o podmiotach powiązanych
  • Tematyczne bazy danych grupy
  • Obsługa interesariuszy grupy
  Więcej

Raportowanie i Business Intelligence

Przedsiębiorstwa powinny szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe, identyfikować możliwości i wyzwania oraz optymalizować swoje procesy biznesowe. W kontekście raportowania, narzędzia takie jak platforma Microsoft są kluczowe dla skutecznej konsolidacji statutowej, budżetowania i prognozowania finansowego. Również raporty zgodne z ESEF stają się coraz istotniejsze, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami. Wdrożenie inteligentnego raportowania umożliwia skonsolidowane analizy, eliminację transakcji wewnętrznych oraz efektywne pozyskiwanie i weryfikację danych, co jest kluczowe dla podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

 • Raportowanie Inteligentne

  • skonsolidowane raporty
  • eliminacja transakcji wewnętrznych
  • pozyskiwanie i weryfikacja danych
  Więcej
 • Raportowanie
Microsoft

  • Prowadzenie analityk
  • Budżetowanie i prognozowanie
  • Raporty wg ESEF
  • Przetwarzanie danych
  • Modelowanie danych
  • Prezentowanie danych w określonych strukturach
  • Różne źródła danych
  Więcej