xlStudio

xlStudio

Innowacyjny komponent do budowy aplikacji symulacyjnych i budżetowania. Umożliwia dwustronną i dynamiczną komunikację pomiędzy arkuszami Microsoft Excel a hurtownią danych. Dzięki mechanizmowi zapisu zwrotnego (writeback) dodatek zapewnia efektywne raportowanie oraz intuicyjne wprowadzanie danych. Opierając się o zapytania MDX oraz inne obiekty znajdujące się w szerokim wachlarzu możliwości aplikacji deskStudio użytkownik ma możliwość tworzenia rozbudowanych raportów oraz formularzy budżetowych.

Komponent w pełni zachowuje funkcjonalność środowiska Microsoft Excel wliczając w to formaty, formuły, funkcje, wykresy itd.

xlStudio pracuje w trzech trybach:

 • tryb projektowania,

 • tryb raportowania,

 • tryb wprowadzania i zapisywania danych.

Tryb projektowania posiada pełny zestaw funkcjonalności narzędzia, który opisany został w dokumencie.

Tryb raportowania umożliwia tylko przeglądanie zdefiniowanych wcześniej raportów i posiada jedynie opcję odśwież wszystkie zapytania.

Tryb wprowadzania i zapisywania danych umożliwia przeglądanie zdefiniowanych wcześniej raportów, wprowadzanie i zapisywanie danych. Tryb ten posiada opcję odśwież wszystkie zapytania oraz zapisz.

Funkcjonalności

 • check

  Projektowanie arkuszy kalkulacyjnych

 • check

  Raportowanie i definiowanie raportów

 • check

  Wprowadzanie, przetwarzanie, importowanie, modelowanie i reprezentowanie danych

 • check

  Komunikacja ze strukturami OLAP’u (MDX)

 • check

  Modelowanie symulacyjne

 • check

  Pełna funkcjonalność Microsoft Excel

Rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby zarówno kierownicy wydziałów jak i uczestnicy procesu mieli możliwość kontroli realizacji poszczególnych budżetów oraz wprowadzania do nich danych. Korzystając z obszernych zasobów funkcjonalnych komponentu użytkownik uzyskuje dostęp do tworzenia modeli symulacyjnych z możliwością importowania danych, modelowania z wykorzystaniem pełnej funkcjonalności MS Excel a następnie zapis danych i dalszą ich publikację z użyciem wielowymiarowych struktur OLAP.

Cechy

 • MDX

  pełna obsługa zapytań kierowanych do hurtowni danych

 • PRZYSTĘPNOŚĆ

  aplikacja jest prosta w obsłudze

 • AUTOMATYZACJA

  niektóre funkcje dodatku wyręczając użytkownika poprzez automatycznie uzupełnianie wymaganych wartości

 • MODELOWANIE

  filtrowanie, zmienne globalne, odświeżanie danych, tłumaczenia, importowanie z plików, sumowanie, operacje na podległych

 • INTEGRACYJNOŚĆ

  aplikacja jest w pełni kompatybilna z Excelem

 • UNIWERSALNOŚĆ

  dodatek wspiera różne wersję Excela, może korzystać z różnych źródeł danych

 • KOMPAKTOWOŚĆ

  jeden dodatek wiele możliwości. Aplikacja implementuje szeroki wachlarz funkcjonalności