wordStudio

wordStudio

Komponent dostępny w trzech wersjach, które rozszerzają możliwości aplikacji Microsoft Word:

 • wordStudio with Excel – źródłem danych stają się dyskowe pliki w formacie Excel

 • wordStudio with SQL – rozszerza poprzednią wersję o dodatkowe źródła danych – zapytania SQL kierowane do baz danych opartych o dostawców typu OLEDB

 • wordStudio pełna wersja – dodatkowo umożliwia wykorzystanie obiektów platformy analitycznej BI Studio, znajdujących się w scentralizowanym repozytorium obiektów, w oparciu o model sieciowo/usługowy. Komponent nie wymaga przechowywania plików źródłowych po stronie użytkownika. 

Dodatek umożliwia zautomatyzowanie pracy poprzez tworzenie powtarzających się publikacji, które mogą wykorzystywać różne źródła danych. Dodatkowo, użytkownik może wydzielić fragmenty w dokumencie, które będą uzależnione od źródeł zewnętrznych, aktualizowanych na żądanie. Rozszerzenie daje możliwość aktualizacji określonych pól np. fragmenty tekstu, fragmenty tabeli, całe tabele, wykresy itd. bez zmiany formatu dokumentu.

Pasek narzędzi podzielony jest na cztery kategorie:

 • Łącza - dodawania i zarządzania zapytaniami, generowania raportów.

 • Zakładki - filtrowanie, wstawianie wyniku zapytań w postaci wykresów/komórek z wynikiem/tabel, edycja zakładki, operowanie na pewnym obszarze zapytania.

 • Ustawienia - pozwala na ustawienie parametrów połączenia do repozytorium zawierającego zapytania oraz ponowne połączenie z usługą w razie problemów z łączem.

 • Dodatkowe - wykorzystywana jest podczas tworzenia raportów do importu/eksportu zakładek oraz ich usuwania.

Funkcjonalności

 • check

  Zautomatyzowanie pracy podczas tworzenia raportów i publikacji

 • check

  Dostępność wielu uniwersalnych źródeł danych

 • check

  Tworzenie, edytowanie, zarządzanie i aktualizowanie treści

 • check

  Operowanie na wielu źródłach danych jednocześnie

 • check

  Pełna współpraca z Microsoft Word

 • check

  Dedykowana obsługa zdarzeń (formatowanie danych, filtrowanie, generowanie raportów, repozytorium obiektów – zapytań, tworzenie wykresów)

 • check

  Opracowanie określonego obszaru zapytań

Tworzenie raportów przy pomocy wordStudio staje się bardziej dynamiczne, intuicyjne i usprawnione. Utworzone publikacje mogą korzystać z wielu źródeł danych, być automatyzowane, edytowane, aktualizowane w zgodzie z funkcjonalnością Microsoft Word.  Aplikacja znacząco upraszcza i przyśpiesza prace w ramach raportowania.

Cechy

 • UNIWERSALNOŚĆ

  współpracuje z aplikacjami dostarczonych przez firmę Microsoft

 • SQL/XLS + FORMUŁY EXCEL

  możliwość operowania na danych pobranych z SQL Server, serwera analitycznego (zapytania MDX) oraz kompatybilność z mechanikami Word

 • INTUICYJNOŚĆ

  dzięki prostemu i przejrzystemu interfejsowi użytkownika aplikacja jest prosta w użytkowaniu

 • UNIKALNOŚĆ

  dodatek jest w pełni dopasowany do różnego rodzaju danych i raportów

 • INTEGRACYJNOŚĆ

  dodatek jest w pełni kompatybilny z Excelem oraz Wordem

 • DYNAMICZNOŚĆ

  wykresy, tabele oraz komórki z danymi dynamicznie zmieniają się w ramach dostarczonych danych

 • AUTOMATYZACJA

  ustawianie połączenia, powtarzające się prezentacje generowanie obiektów przy pomocy dostarczonych danych