docStudio

docStudio

Za uniwersalnością aplikacji przemawia prostota obsługi, ilość możliwości, dzięki którym docStudio pozwoli zarówno na zarządzanie standardowymi procesami w firmie, jak i na wdrażanie złożonych i zaawansowanych rozwiązań biznesowych. Znana każdemu metoda przeciągnij i upuść, wykorzystująca wbudowane w aplikacje elementy graficzne i tekstowe sprawia, że platforma jest intuicyjna i prosta w obsłudze. Użytkownik ma możliwość projektowania zarówno wyglądu, jak i układu tworzonego dokumentu (formularze kontaktowe, ankiety, formularze budżetowe, sumariusze konsolidacyjne, umowy, dokumenty prawne itd.).

Utworzony dokument może:  

 • zawierać załączniki z możliwością grupowania i wtórnego pobierania,

 • odwoływać się (relacje) do innych dokumentów,

 • odnosić się do innych elementów (linki do stron www, obiektów w docStudio),

 • uwzględniać statusy (np. roboczy, usunięty, aktywny, zatwierdzony, w edycji itp.),

 • projektować i implementować procesy workflow,

 • posiadać własną historie zmian z możliwością przejrzenia jak wyglądał danego dnia przed i po edycji,

 • należeć do grup dokumentów (pracy na grupie dokumentów).

docStudio umożliwia zbieranie danych od wielu użytkowników jednocześnie (np. zbieranie danych ankietowych, budżetów z poszczególnych działów, rejestr środków trwałych itp.). Dodatkowo implementuje możliwość importowania danych z zewnętrznych systemów (excel, bazy danych). 

Zagregowana forma wizualizacji danych oraz eksportu dokumentów do MS Word lub MS Excel, według spersonalizowanych i zdefiniowanych przez użytkownika szablonów, pełnią formę raportowania stanu dokumentów.

Chcąc sprawnie zarządzać dokumentami i kontrolować ich stan, użytkownik ma możliwość tworzenia widoków, które pozwala na ich sortowanie i filtrowanie. Praca nad bibliotekami elementów staje się łatwiejsza. 

Cały system opakowany jest w przyjazny użytkownikowi „pulpit startowy”, który zawiera w sobie najważniejsze informacje i odnośniki do najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności w aplikacji.

Funkcjonalności

 • check

  Tworzenie dokumentów i formularzy różnego typu

 • check

  Zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych oraz dokumentów

 • check

  Udostępnianie i dzielenie się zawartością

 • check

  Rozszerzanie o nowe moduły

Aplikację zaprojektowano w architekturze pozwalającej na łatwe wykorzystanie dla innych obszarów merytorycznych. Z wykorzystaniem docStudio zrealizowano takie rozwiązania jak:

 • Budżetowanie i controlling, 

 • Zarządzanie projektami i procesami, 

 • Konsolidacja statutowa, 

 • Nadzór właścicielski, 

 • Automatyzacja procesów administracyjnych w firmie.

Cechy

 • DOSTĘPNOŚĆ

  aplikacja jest w pełni webowa

 • ELASTYCZNOŚĆ

  wykorzystuje bazy danych MS SQL Server (komercyjne) albo PostgreSQL (open source)

 • PERSONALIZACJA

  pozwala na personalizację (grafika, układ) oraz posiada możliwość rozszerzenia zestawu funkcjonalności na potrzeby klienta

 • BEZPIECZEŃSTWO

  aplikacja jest ściśle zintegrowana z systemem uprawnień, co pozwala na pełną kontrolę dostępu do poszczególnych zasobów system zarówno na poziomie typów dokumentów, pojedynczych dokumentów, jaki i wybranych pól i załączników dokumentu

 • INTUICYJNOŚĆ

  łatwość korzystania z aplikacji pozwala użytkownikom na samodzielność, bez ingerencji działu informatycznego

 • OTWARTOŚĆ

  umożliwia pobieranie słowników z innych systemów np.: magazynowych oraz uzupełnienie dokumentów zaimportowanych z innych systemów (np.: dodatkowe parametry dla faktur sprzedaży, rejestr czasu pracy)

 • WYSOKI ZWROT INWESTYCJI

  pozwala na szybkie efekty przy niewielkich nakładach