TAURON Wytwarzanie

 • Czas Wieloetapowe wdrożenie i ciągła współpraca zapoczątkowana w 2002 roku
 • Klient Tauron Wytwarzanie S.A. (wcześniej Południowy Koncern Energetyczny S.A.)
 • Rozwiązania CONSORG BI Controlling, CONSORG Dominium CPM

Wieloletnia współpraca umożliwiająca kilkunastoletnią eksploatację systemu CONSORG BI Studio oraz jego ciągłe dostosowywanie do zmian zachodzących w firmie i otoczeniu biznesowym.Wsparcie procesów biznesowych przede wszystkim w obszarach budżetowania i controllingu oraz analiz i projekcji ekonomiczno-finansowych.

Jak to się zaczęło?

Proces budowania modelu controllingu w TAURON Wytwarzanie SA (wcześniej Południowym Koncernie Energetycznym S.A.) został zainicjowany równolegle z utworzeniem PKE SA w 2001 roku, kiedy to poprzez inkorporację połączono osiem, dotychczas niezależnych, podmiotów wytwarzających energię elektryczną i ciepło. W ten sposób powstało największe wtedy w Polsce przedsiębiorstwo w obszarze wytwarzania energii, mające 16% udziału w rynku energii.

Wdrożone moduły

 • opracowanie i wdrożenie metodologii w zakresie analizy finansowej

 • opracowanie i wdrożenie metodologii w zakresie generowania sprawozdań z przepływów finansowych

 • opracowanie i wdrożenie metodologii generowania pełnego bilansu i rachunku zysków i strat w układzie miesięcznym

 • wdrożenie systemu budżetowania

 • opracowanie i wdrożenie sprawozdania G-10

 • opracowanie i wdrożenie modułu wspierającego proces nadzoru właścicielskiego (liczba podmiotów: 46)

Efekty wdrożenia

 • poprawa wyników ekonomicznych

 • obniżenie wartości inwestycji z perspektywy nakładów zakładowych

 • wpływ na poprawę efektywności produkcji

 • obniżenie kosztów stałych

 • wyodrębnienie obszarów nieefektywnych ekonomicznie – dostarczenie danych do uruchomienia procesu likwidacji lub restrukturyzacji tych obszarów

 • uświadomienie potrzeb inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania pozycji rynkowej Koncernu z możliwościami finansowymi w perspektywie długoterminowej

 • możliwość kształtowania wyników ekonomicznych grupy

 • szybkie generowanie raportów

Referencje

Tauron referencje Tauron referencje Tauron referencje

s