KLER S.A.

 • Czas Wieloetapowe wdrożenie i ciągła współpraca zapoczątkowana w 2005 roku
 • Klient KLER S.A.
 • Rozwiązania CONSORG BI Controlling, CONSORG BI Standard

Wieloletnia współpraca umożliwiająca kilkunastoletnią eksploatację systemu CONSORG BI Studio oraz jego ciągłe dostosowywanie do zmian zachodzących w firmie i otoczeniu biznesowym. Wsparcie procesów biznesowych przede wszystkim w obszarach budżetowania i controllingu oraz analiz i projekcji ekonomiczno-finansowych.

Jak to się zaczęło?

Początki wdrożenia rozwiązań BI w KLER S.A. sięgają roku 2005. Ich konstrukcja została oparta o wcześniej funkcjonujący w firmie system ERP Impuls BPSC. W 2005 roku została wdrożona pierwsza hurtownia danych w zakresie zamówień klienckich.

Etapy wdrożenia

 • opracowanie i wdrożenie modelu do analizy sprzedaży, w tym zamówień

Celem wdrożenia było dostarczenie możliwe maksimum wiedzy o sferze zamówień przyjmowanych przez firmę KLER, przełożeniu tych zamówień na konkretną sprzedaż i reklamacjach.

 • opracowanie i wdrożenie modelu do budżetowania

Konstrukcja rozwiązania oparta została na połączeniu kostki kosztów z portalem do budżetowania.

 • opracowanie i wdrożenie modułu wewnętrznego rachunku wyników

Dwuczęściowy rachunek wielopoziomowej marży pokrycia kosztów wyliczający marże na produkcji oraz handlu w podziale na poszczególne salony

 • opracowanie i wdrożenie modelu do analizy zapasów – analiza stanów magazynowych poszczególnych produktów na poszczególnych salonach

Udostępnienie danych dotyczących dziennych stanów magazynowych poszczególnych produktów na poszczególnych salonach w konsekwencji czego możliwe jest zrealizowanie wskaźnikowej analizy rotacji zapasów

Efekty wdrożenia

 • poprawa wyników ekonomicznych

 • obniżenie wartości inwestycji z perspektywy nakładów zakładowych

 • wpływ na poprawę efektywności produkcji

 • obniżenie kosztów stałych

 • wyodrębnienie obszarów nieefektywnych ekonomicznie – dostarczenie danych do uruchomienia procesu likwidacji lub restrukturyzacji tych obszarów

 • uświadomienie potrzeb inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania pozycji rynkowej z możliwościami finansowymi w perspektywie długoterminowej

 • możliwość kształtowania wyników ekonomicznych

 • szybkie generowanie raportów

Referencje

KLER referencje

s