Raportowanie wg ESEF

Raportowanie wg ESEF

Moduł CONSORG XBRL to narzędzie do generowania raportów finansowych w formacie Inline XBRL zgodnych z najnowszymi wymogami ESEF i KNF. Spełnia podstawowe założenie ESEF, czyli ideę ustrukturyzowanego raportowania, umożliwiając łatwe porównywanie sprawozdań finansowych bez konieczności czasochłonnego ujednolicania pojęć i definicji znajdujących się w raportach przygotowanych przez jednostki.

Mapowanie sprawozdań finansowych w module CONSORG XBRL odbywa się z wykorzystaniem dodatku do MS Word o nazwie „Word Studio”.

Po zakończeniu pełnego mapowania wszystkich sprawozdań finansowych, użytkownik może wygenerować raport testowy sprawdzający poprawność mapowań. System automatycznie dokona walidacji raportu i wyświetli ewentualne błędy.

Jako jedyny w Polsce system, dzięki wbudowanym zaawansowanym algorytmom umożliwia generowanie sugestii mapowań, co w znaczący sposób upraszcza pracę użytkownika i skraca czas przygotowania raportu.

Rozwiązanie kierowane do

 • check

  Spółki Raportujące

 • check

  Inwestorzy

 • check

  Analitycy Finansowi

 • check

  Regulatorzy

 • check

  Audytorzy

 • check

  Firmy oparte o raportowanie

Zalety

 • Poprawiona jakość danych

 • Łatwiejsza analiza i porównywalność danych

 • Zwiększona transparentność

 • Optymalizacja procesów raportowania

 • Poprawa komunikacji między spółkami a inwestorami

 • Automatyzacja procesów analizy danych finansowych