Raportowanie Inteligentne

Raportowanie Inteligentne

Rozwiązanie dostarczone przez naszą firmę w zakresie raportowania inteligentnego bierze pod uwagę filary skutecznego raportowania w biznesie nawiązujące do Zasady 4C

 • Concise – zwięzły, konkretny - raportowanie skupia się na priorytetach i unika przeładowania informacją.

 • Consistent – zgodny, konsekwentny - pozwala na oszacowanie trentów.

 • Current – bieżący, aktualny - raportowanie skupia się na bieżącej informacji.

 • Comparable – porównywalny - oznacza możliwość odniesienia się do planu, okresu historycznego czy konkurencji.

 • System inteligentnego raportowania znacząco zwiększa czytelność danych, dzięki ograniczeniu nadmiarowej ich ilości. Zadaniem systemu jest identyfikowanie problemów oraz rozwiązywanie ich. Nie byłoby to możliwe bez odpowiedniej bazy wiedzy w postaci zbioru reguł biznesowych pobieranych z baz i hurtowni danych, arkuszy kalkulacyjnych, itp. Zbudowaliśmy własny edytor reguł biznesowych, w którym projektant może pisać reguły tekstowo w oryginalnym formacie Drools, języku zbliżonym do naturalnego oraz graficznie.

Silnik przetwarzający reguły biznesowe może zostać rozbudowany o konektory pozwalające rozszerzać możliwości silnika reguł o przetwarzanie modeli matematycznych, czy wykorzystanie sztucznej inteligencji, np. logiki rozmytej, czy też systemów uczących się.

Przykłady zastosowania Inteligentnego Raportowania:

 • Kontrola jakości danych

 • Analiza kondycji finansowej wielu spółek

 • Analiza przyczynowa odchyleń marż na wielu indeksach

Rozwiązanie kierowane do

 • check

  Firmy oparte o analizę danych

 • check

  Kontrolerzy

 • check

  Pracownicy działu raportowania

 • check

  Menadżerowie i liderzy

 • check

  Instytucje oparte o raportowanie

 • check

  Analitycy danych

 • check

  Konsultanci

Zalety

 • Generowane raporty tworzone są w oparciu o wiedzę zapisaną w regułach i modelach

 • Przygotowywana jest cała ścieżka nawigacji od ogółu do szczegółu z możliwością przeskoków pomiędzy badanymi obszarami

 • System jest proaktywny - sam identyfikuje treści do zaraportowania i sposób ich wizualizacji

 • Warunkowe tworzenie raportów w oparciu o czynniki ryzyka, rentowności oraz dostępności danych

 • Modyfikowalne bazy wiedzy - możliwość raportowania w przypadku zagrożenia jak i szansy

 • Szeroki zakres analizy w oparciu o dowolną ilość baz wiedzy mogących pracować niezależnie od siebie