Konsolidacja statutowa

Konsolidacja statutowa

Celem rozwiązania jest automatyzacja budowy skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz wsparcie procesów decyzyjnych w grupach kapitałowych.

Przebieg procesu konsolidacji statutowej:

 1. Otwarcie nowej sprawy konsolidacyjnej.

 2. Wprowadzenie danych przez portal.

 3. Kontrola danych i transferów.

 4. Kontrola wygenerowanych wartości wyłączeń za pomocą raportów.

 5. Wprowadzanie korekt ręcznych.

 6. Generowanie dokumentacji konsolidacyjnej dla spółek.

 7. Generowanie raportu skonsolidowanego.

Użytkownik (spółki zależne) mają możliwość wprowadzania danych na dwa sposoby: ręcznie lub z wykorzystaniem narzędzia, które umożliwia integrację rozwiązania z zewnętrznymi źródłami danych. Rozwiązanie implementuje grupowanie formularzy konsolidacyjnych. Po wybraniu konkretnego formularza użytkownik wprowadza dane w odpowiednie komórki, które automatycznie są zapisywane w momencie ich uzupełnienia. Formularze mogą mieć różne statusy (przykład: "Roboczy" - umożliwia wprowadzanie i edytowanie danych).

Dodatkowo rozwiązanie oferuje szeroki wachlarz funkcjonalności, które dostarczają:

 • łatwiejsze przeglądanie danych oraz zarządzanie nimi,

 • kontrolowanie dokonywanych zmian z uwzględnieniem użytkownika, który ich dokonał,

 • linie kontrolne - ich zadaniem jest uzgodnienie danych pomiędzy wybranymi formularzami,

 • komentarze do konkretnych komórek widoczne dla wszystkich,

 • sprawdziany poprawności danych - dostęp do informacji dotyczących danych jednostkowych oraz wzajemnych uzgodnień pomiędzy spółkami,

 • możliwość sprawdzenia procesu wyliczania wartości,

 • informacja o wpływie komórki na inne komórki,

 • wyłączenia konsolidacyjne - wyliczenia realizowane w czasie rzeczywistym w oparciu o technologię in memory,

 • generowanie raportu skonsolidowanego,

 • dodawanie załączników z zewnętrznego źródła,

 • eksportowanie formularzy konsolidacyjnych do plików programu MS Excel.

Rozwiązanie kierowane do

 • check

  Firmy i przedsiębiorstwa

 • check

  Instytucje finansowe

 • check

  Organizacje non-profit i instytucje badawcze

 • check

  Organizacje rządowe i regulacyjne

 • check

  Konsultanci i firmy doradcze

 • check

  Użytkowników wydziałowych

 • check

  Analityków 

Zalety

 • Rozwiązanie realizowane w technologii webowej

 • Umożliwienie jednoczesnej pracy wielu użytkowników

 • Technologia hurtowni danych, in memory - uzyskanie łatwego i szybkiego dostępu do informacji

 • Możliwość wygenerowania raportu skonsolidowanego

 • Analizę operacyjnych planów finansowych spółek grupy

 • Proste i łatwe monitorowanie odchyleń i wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami na poziomie jednostek zależnych i jednostki dominującej

 • Historia edycji wartości