ESG

ESG

Odpowiednie zarządzanie kwestiami związanymi z trzema głównymi obszarami obejmującymi szereg aspektów, które mogą podlegać ocenie przez inwestorów i kontrahentów:

 • Środowisko – zmiana klimatu, susza i niedobór wody, bioróżnorodność, użytkowanie gruntów, zarządzanie surowcami, zanieczyszczenia i odpady,

 • Społeczeństwo – kwestie pracownicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawa człowieka, relacje z otoczeniem, bezpieczeństwo produktów,

 • Ład korporacyjny – standardy etyki, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu, ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych.

Proces raportowania niefinansowego według kryteriów ESG jest wspierane przez nasze autorskie rozwiązania, które umożliwiają praca z wykorzystaniem aspektów takich jak:

 • Personalizowana strona główna - pulpit dla użytkownika mający na celu ułatwienie nawigowania po aplikacji.

 • Definiowanie typów dokumentów niefinansowych.

 • Informacje o pracownikach - prezentowane według określonych kryteriów raportowania ESG.

 • Poziom zatrudnienia i wynagrodzeń - definiowanie struktury zatrudnienia, zarządzanie strukturami, historia zatrudnionych, gromadzenie i przetwarzanie danych.

 • Obszar środowiskowy - grupa wskaźników dotyczących informacji o wpływie działalności spółki na środowisko oraz ograniczeń jej negatywnych skutków.

 • Środowisko - wskaźniki zużycia, emisji, gospodarowania, chłonności.

 • Ład korporacyjny - zawiera informacje o strukturze i składzie organu zarządzającego organizacją oraz wskaźniki ich dotyczące.

Rozwiązanie kierowane do

 • check

  Firmy i przedsiębiorstwa

 • check

  Instytucje finansowe

 • check

  Organizacje non-profit i instytucje badawcze

 • check

  Organizacje rządowe i regulacyjne

 • check

  Konsultanci i firmy doradcze

Zalety

 • Wspomaganie spółek notowanych na GPW w gromadzeniu informacji niefinansowych z zakresu ESG.

 • Udoskonalenie spójności, porównywalności, wiarygodności i możliwości weryfikacji udostępnionych danych.

 • Wykorzystanie informacji zawartych w bazie danych do tworzenia raportów niefinansowych ESG.

 • Przyporządkowanie udostępnionych informacji do odpowiednich grup wskaźników GRI.

 • Możliwość rejestrowania danych z różnych obszarów – ogólnego, ekonomicznego, środowiskowego, społecznego – adekwatnych do specyfiki działalności danej spółki.

 • Zapewnienie użytkownikom narzędzi umożliwiających wszechstronną analizę zgromadzonych danych.