Czym jest wdrożenie systemu CONSORG Dominium CPM dla klienta GK BOWIM SA?

Moderator Moderator

To dedykowane rozwiązanie, które wspiera procesy zarządcze grupy kapitałowej w obszarach konsolidacji finansowej, budżetowej, nadzoru właścicielskiego jednostek zależnych i stowarzyszonych.

Przedstawiamy krótko etapy wdrożenia.

1. Konsolidacja finansowa - szybkie tworzenie raportów skonsolidowanych, ułatwienie zbierania i weryfikacji informacji oraz łatwy dostęp do danych. 2. Nadzór właścicielski - przechowywanie i udostępnianie informacji o podmiotach kapitałowo powiązanych, dostęp do danych finansowych i narzędzia do analizy. 3. Raportowanie Giełdowe wg standartów ESEF, w tym tagowanie sprawozdań skonsolidowanych XBRL.

A jakie są efekty wdrożenia?

  • Bardziej szczegółowa analiza transakcji

  • Wszystkie dane w jednym miejscu

  • Uzgodnienia transakcji online

  • Decentralizacja uzgodnień

  • Ujednolicenie i zharmonizowany układ sprawozdania finansowego

  • Łatwiejsza symulacja konsolidacji

  • Raportowanie z baz relacyjnych

  • Elastyczność raportowania

  • Dotrzymanie standardów jednolitego europejskiego formatu raportowania (ESEF)

  • Szybkie i sprawne tagowanie sprawozdań skonsolidowanych znacznikami XBRL

Dziękujemy za zaufanie i zainteresowanie naszymi rozwiązaniami! Zapraszamy również Ciebie do skorzystania z naszej oferty i podjęcia z nami współpracy.

undefined